uw Bijdrage |  Links |  Opinies |  Kalender |  gericht Zoeken |  Statistieken |        
 Welkom bij Solexclub Zeeland 16 juli 2019 

 Home 

 Menu 
Techniek
Races
Toertochten
Geval apart
Fotogalerij
Nieuws
Privacyverklaring

 Op Hyves en facebook! 

De Solexclub is ook te volgen via Hyves en Facebook
waar u ook al uw op- of aanmerkingen of verhalen aan ons kwijt kunt.

 Vereniging 
Contact


 Zie jij ook door de bomen het G-bord niet meer?   
11 maart 2016
Bijdrage van: elbert
Opgevraagd: 1691

NieuwsRijden op een bromfiets in Nederland is geen sinecure. Als je op een 'bekende weg' rijdt, is bromfiets rijden nog wel te doen zonder steeds overtredingen te begaan; op een onbekende weg liggen echter steeds onaangename verrassingen op de loer.

Voortdurende alertheid op een G11 of een G12A Rijden op een bromfiets in Nederland is geen sinecure.
Als je op een 'bekende weg' rijdt, is bromfiets rijden nog wel te doen zonder steeds overtredingen te begaan; op een onbekende weg liggen echter steeds onaangename verrassingen op de loer.
De verkeersborden G11 (verplicht fietspad voor fietsers en snorfietsers. dus verboden voor bromfietsen), en G12A (verplicht fietspad voor fietsers, snorfietsers en bromfietsers, dus verplicht voor bromfietsen) wisselen elkaar zelfs op korte trajecten heel snel af.
Het resultaat is dat je als bromfietser alsmaar bezig bent om te anticiperen op deze blauwe borden. Vaak doemen ze plotseling buiten je normale gezichtsveld op.
De problemen zijn het grootst binnen de bebouwde kom van veel gemeentes, door het extreem dicht op elkaar staan van de C11I's en G12A's.
Soms doemt er plotseling een C15 op. Die heeft een rode rand.

De wegbeheerders (rijk, provincie, waterschappen, gemeenten) zijn verantwoordelijk voor het plaatsen van de verkeersborden en verkeerstekens. De Wegenverkeerswet 1994 (Wvw) is de basis voor de verkeersregels. De borden zijn vastgelegd in het z.g. RVV 1990, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Het probleem voor de b romfietsers is ontstaan na december 1999.
Door een wijziging in het RVV is het niet meer toegestaan voor bromfietsers om op het 'verplichte fietspad' te rijden. Er wordt vanaf dat moment een onderscheid gemaakt tussen snor- en bromfietsen, en is het G12A bord toegevoegd aan het assortiment.
De gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van de borden, rijden zelf kennelijk niet op bromfietsen. Zij ervaren dus niet zelf wat de gevolgen zijn van hun inconsistente beleid. Ik ga er bij deze vanuit dat hun onwetendheid de oorzaak is, en dat er niet bewust een beleid van 'bromfietsers pesten' gevoerd wordt.
Het ongemak en de onveiligheid is er niet minder om.

Veel bromfietsers hebben te maken met deze ervaringen, heel vaak rij je een fuik in. Eerst wordt je gelokt door te rijden door een G12A, en een tiental meters verder staat er ineens een G11.
Na het aanschrijven van de betreffende gemeente is de G11 intussen vervangen door een G12A schrijft Ardy Notenboom, via e-mail.

Bron: Bromfiets
Solexvereniging Nederland (SVN) Solexclub 't Rolletje
Hieronder van links naar rechts: G11, G12a, C15.

Zie jij ook door de bomen het G-bord niet meer? | 0 reacties | Aanmelden nieuw account
Reacties zijn voor verantwoording van degene die ze heeft geplaatst. Dit portaal is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
 Gerelateerd 
  • Meer door.. elbert
  • Meer van.. Nieuws

  •  Artikel opties 
  • Email artikel naar collega
  • Afdrukversie artikel
  •  Copyright 2005 Solexclub Zeeland Een webportal van De Pree e-Consult